Uitgebreide Uitleg Pensioen

Als aanvulling op de Basisuitleg Pensioen treft u op deze pagina een Uitgebreide Uitleg Pensioen aan. Hier bespreken we de werking van het pensioenhuis en de verschillende verdiepingen die zich hierin bevinden.

Wat is het pensioenhuis?

In de Basisuitleg Pensioen heeft u kunnen lezen dat u geld spaart voor ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Maar dat sparen gaat natuurlijk niet met echte spaarpotjes; dat doet u in wat men het pensioenhuis noemt. Het pensioenhuis bestaat uit drie verdiepingen, welke we hieronder zullen toelichten.

1e verdieping: Overheidspensioen

De eerste verdieping van het pensioenhuis noemen we het overheidspensioen. Dit is het pensioen dat je hoe dan ook krijgt, zolang je maar in Nederland woont of werkt. Het wordt geregeld door de Nederlandse overheid, dus je hoeft hier zelf in principe geen regelingen voor te treffen. Op deze verdieping staan een aantal spaarpotjes:

  • Het ouderdomspensioen, de AOW (Algemene Oudersomswet);
  • Het arbeidsongeschiktheidspensioen, de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen);
  • Het nabestaandenpensioen, de ANW (Algemene Nabestaandenwet).

Mensen die op jonge leeftijd een ziekte of handicap hebben gekregen en daardoor niet kunnen werken, kunnen vanaf hun 18e levensjaar aanspraak maken op de Wajong. Ook deze uitkering wordt op de eerste verdieping van het pensioenhuis geregeld.

U heeft dus sowieso de zekerheid van een overheidspensioen. Dit biedt u echter alleen maar een basisinkomen, en dat is in de meeste gevallen niet voldoende. Daarom kunt u bovenop dat overheidspensioen verder sparen.

2e verdieping: Collectief pensioen

De tweede verdieping van het pensioenhuis noemen we het collectief pensioen. Op deze verdieping kunt u alleen pensioen opbouwen als u een werkgever heeft die een pensioenregeling voor u heeft getroffen. Uw werkgever spaart als het ware voor u; hij houdt een klein percentage van uw salaris in, en stopt dat in de spaarpotjes voor uw ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en nabestaandenpensioen. Heeft u geen werkgever, dan kunt u op deze verdieping geen pensioen opbouwen.

3e verdieping: Individueel pensioen

De derde verdieping van het pensioenhuis noemen we het individueel pensioen. Iedereen mag in principe een individueel pensioen opbouwen. Het individueel pensioen staat los van uw werksituatie, en moet door u zelf geregeld worden. U kunt bijvoorbeeld een inkomensverzekering afsluiten bij een bank of verzekeringsmaatschappij. Het is niet verplicht om een individueel pensioen op te bouwen, en voor mensen die het grootste deel van hun leven in loondienst zijn en een collectief pensioen hebben vaak ook niet nodig. Maar het opbouwen van een individueel pensioen is wel aan te raden voor bijvoorbeeld zelfstandig ondernemers, die anders alleen maar een overheidspensioen zouden hebben.

Welke pensioenregels zijn van toepassing?

Wanneer u zelf een huis zou willen bouwen, zou u met talloze regels te maken krijgen. Dat geldt ook voor het bouwen van je pensioenhuis. We kunnen hier niet al die pensioenregels uitleggen, maar we willen u wel op een aantal belangrijke zaken wijzen. Ten eerste zijn er mensen die zich afvragen waarom ze niet gewoon zelf voor hun pensioen kunnen sparen door geld op een spaarrekening te zetten. Wel, dat kan natuurlijk, maar het is niet gunstig. Dat komt omdat u meer belasting moet betalen over het geld dat u op een ‘gewone’ spaarrekening zet. Zou u een individueel pensioen afsluiten, dan heeft u veel aantrekkelijkere belastingvoorwaarden. Wel moet u er rekening mee houden dat de Belastingdienst vaak een maximum hanteert aan het pensioen dat u mag bereiken onder die gunstige voorwaarden. Het is vanzelfsprekend altijd mogelijk om meer pensioen op te bouwen, maar daar moet u dan wel meer belasting over betalen. Ook zal de Belastingdienst kijken naar wanneer u uw pensioen ontvangt. Als u voor het bereiken van uw AOW leeftijd met pensioen gaat, vervallen de gunstigere belastingvoorwaarden. U houdt in dat geval dus minder over.

Wat moet ik weten over mijn pensioen bijhouden?

Een woonhuis heeft af en toe wat onderhoud nodig. Wanneer het verwaarloosd wordt, raakt het steeds verder in verval en zal het ook steeds lastiger zijn om het weer op te knappen. Dat geldt ook voor uw pensioenhuis. Het is belangrijk om uw pensioenhuis goed bij te houden. Doet u dit niet, dan past het op een gegeven moment niet meer bij uw manier van leven. Het is daarom zeker aan te raden om eens in de zoveel tijd met uw pensioenadviseur rond de tafel te gaan zitten, en te bekijken of uw pensioenhuis nog wel op orde is. Dat geldt met name als er veranderingen hebben plaatsgevonden met betrekking tot uw werk, uw gezinssituatie, uw woonsituatie of uw gezondheid.

Als u nog jong bent, is de kans groot dat u nog helemaal niet bezig bent met uw pensioen. Maar het is wel aan te raden om zo vroeg mogelijk actief aan de slag te gaan met het inrichten van uw pensioenhuis. Op die manier weet u zeker dat het helemaal naar wens is als u uiteindelijk met pensioen gaat. Het inrichten en onderhouden van een pensioenhuis kan, afhankelijk van uw situatie, vrij ingewikkeld zijn. Het inschakelen van een ervaren pensioenadviseur is dan ook zeker geen overbodige luxe!

Ja, ik wil meer weten over pensioen!

Wilt u na het lezen van deze Uitgebreide Uitleg Pensioen graag een deskundige pensioenadviseur inschakelen om uw huidige situatie onder de loep te nemen en te bekijken wat u kunt doen om straks van een goed inkomen verzekerd te zijn? Bekijk dan ons overzicht pensioenadviseurs in Den Haag en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan!

Pensioenvragen of hulp nodig bij het vinden van een adviseur?