Pensioen bij werkloosheid

U bouwt pensioen op zolang u werk heeft. Maar wat gebeurt er met uw pensioen als u om wat voor reden dan ook ineens werkloos wordt?

Heeft werkloosheid invloed op de verdieping van het overheidspensioen?

Nee, werkloosheid heeft geen gevolgen voor uw AOW, ANW, WIA en Wajong. Een uitzondering is wanneer u reeds geld ontvangt uit één van deze regelingen. In dat geval heeft de beëindiging van uw arbeidscontract mogelijk wel invloed op uw uitkering.

Ik ben net werkloos geworden. Wat gebeurt er nu met mijn collectief pensioen?

Na de beëindiging van uw arbeidscontract ontvangt u een opgave van uw opgebouwde pensioen. Het pensioen dat u op de tweede verdieping van het pensioenhuis heeft opgebouwd blijft natuurlijk van u. Daar heeft u ten slotte gewoon voor gewerkt! Heeft u slechts kort voor uw vorige werkgever gewerkt en daardoor een minimaal pensioen opgebouwd van minder dan €467,88 (2017), dan kan het pensioen twee jaar na de contract beëindiging worden ‘afgekocht.’ U krijgt het bedrag (na vermindering van belasting) dan in één keer uitgekeerd. Uw recht op ouderdomspensioen van die pensioenuitvoerder komt dan uiteraard wel te vervallen.

Houdt u er rekening mee dat u op deze verdieping alleen pensioen kunt opbouwen als u werkt heeft. Periodes van langdurige werkloosheid kunnen ervoor zorgen dat u later bij arbeidsongeschiktheid of ouderdom niet voldoende inkomen heeft om van rond te komen; u bent dan volledig afhankelijk van de pensioenen die u op de eerste en derde verdieping opbouwt.

Ik heb een individuele pensioenregeling afgesloten. Verandert dit als ik mijn baan kwijtraak?

Omdat de pensioenregeling op de derde verdieping van het pensioenhuis los staat van uw werksituatie, heeft werkeloosheid hier doorgaans geen invloed op. Het kan echter wel zijn dat u door uw werkloosheid dusdanig weinig inkomsten heeft dat u uw pensioenpremie niet meer kunt betalen. In dat geval kunt u het beste even de voorwaarden van uw polis raadplegen, om te kijken of er een regeling kan worden getroffen.

Wat gebeurt er als ik weer werk krijg?

Zodra u weer werk heeft gevonden, kunt u uw opgebouwde collectief pensioen (mits het nog niet is afgekocht) overdragen aan de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. In bepaalde gevallen is het echter voordeliger om het eerder opgebouwde pensioen te laten staan, en bij uw nieuwe werkgever weer ‘opnieuw’ te beginnen. Schakel een pensioenadviseur in om de voorwaarden van uw nieuwe pensioenregeling te bekijken en vast te stellen wat voor u de meest voordelige optie is.

Ja, ik heb advies nodig over pensioen bij werkloosheid!

Heeft u specifieke vragen omtrent pensioen en werkloosheid? Wilt u bijvoorbeeld weten of u uw opgebouwde pensioen bij een nieuwe baan beter kunt laten staan of overdragen? Laat u dan adviseren door een pensioenadviseur! Via onze website kunt u eenvoudig een offertes aanvragen bij erkende pensioenadviseurs in Den Haag. Dit is uiteraard geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets!

Pensioenvragen of hulp nodig bij het vinden van een adviseur?